de flag dk flag en flag es flag fr flag nl flag pl flag se flag

Välkommen till NuGOs Handbok i bioetik

NuGO är en förkortning av European Nutrigenomics Organisation som länkar samman genomik, nutrition och forskning om hälsa.

I handboken om bioetik kan du hitta:

  • En översikt av bioetiska problemställningar som är viktiga när man gör nutritionsstudier på människa där genomik används eller när man analyserar prov eller data från människa;
  • Specifika råd om medgivande, genotypinformation, biobanker eller utbyte av data och prov och
  • Användbara exempel på medgivande och andra bioetiska formulär och mycket mera.

Vi hoppas att du tycker att handboken är användbar.
Om du har några kommentarer eller förslag på förbättringar, kontakta gärna Herbert Piechot.

Nyckelord:
Etik, Etikgodkännande, Etiska problemställningar, Etiska principer, Bioetisk handbook, Bioetiskt online-verktyg, Nutrigenomikforskning, Nutrigenetik, Nutritionsforskning, Studie, Humanstudier, Försökspersoner, Medgivande, Lag, Lagstiftning, Regler, Biobank, Spara i biobank, Prover, Tillsyningsman, Kvalitetskontroll, Genotypning, Genotypresultat, Genetisk forskning