de flag dk flag en flag es flag fr flag nl flag pl flag se flag

Witamy na stronie Wytycznych Bioetycznych NuGO

NuGO (European Nutrigenomics Organization) jest Europejską Organizacją Nutrigenomiki, łączącą genomikę, naukę o odżywianiu i badania kliniczne u ludzi.

Strona internetowa Wytycznych Bioetycznych NuGO zawiera:

  • omówienie zagadnień bioetycznych istotnych przy podejmowaniu badań klinicznych u ludzi w dziedzinie nutrigenomiki oraz korzystaniu z próbek i danych pacjentów uczestniczących w tych badaniach;
  • szczegółowe wytyczne dotyczące świadomej zgody, informowania pacjenta o wyniku genotypowania, przechowywania materiału biologicznego i wymiany danych oraz próbek w ramach współpracy naukowej;
  • praktyczne przykłady świadomej zgody i innych dokumentów bioetycznych oraz wiele innych przydatnych informacji.

Mamy nadzieję, że udostępnione na tej stronie Wytyczne okażą się przydatne. Prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag dotyczących Wytycznych i sugestii ewentualnych zmian na adres: Herbert Piechot

Słowa kluczowe:
- etyka, zgoda komisji bioetycznej, zagadnienia etyczne, zasady etyki,
- wytyczne bioetyczne, internetowa strona dotycząca bioetyki,
- badania naukowe w nutrigenomice, nutrigenetyka, badania naukowe w dziedzinie nauki o żywieniu, badanie kliniczne,
- badania u ludzi, ochotnicy, formularz świadomej zgody,
- prawo, akty prawne, ustawy,
- bank materiału biologicznego, próbki, kurator, podział zysków,
- kontrola jakości, genotypowanie, informowanie pacjenta o wyniku genotypowania, badania naukowe w genetyce.