de flag dk flag en flag es flag fr flag nl flag pl flag se flag

Velkommen til NuGO’s værktøj for bioetiske retningslinier

NuGO er den europæiske nutrigenomics organisation, der har til formål at skabe tværgående forskning indenfor genetik, ernæring og sundhed.

Værktøjet for bioetiske retningslinier (the Bioethics Guidelines Tool) giver dig:

  • Overblik over bioetiske spørgsmål af betydning for gennemførelsen af kostforsøg med frivillige forsøgspersoner samt for anvendelsen af data eller biologiske prøver fra mennesker;
  • De særlige retningslinier for informeret samtykke, genetisk information, biologiske banker samt videregivelse af prøver og data;
  • Gode eksempler på skemaer til informeret samtykke, documenter vedrørende bioetik og meget mere.

Vi håber, du vil finde disse retningslinier brugbare.
Hvis du har nogen former for kommentarer, spørgsmål eller forslag til forbedringer må du meget gerne kontakte Herbert Piechot (på engelsk eller tysk).

Søgeord:
etik, etisk, godkendelse, etiske spørgsmål, etiske principper, bioetiske retningslinier, elektronisk værktøj for bioetik, kost-gen forskning, kost-gen interaktion, nutrigenomics, ernæringsgenetik, ernæringsforskning, ernæringsundersøgelse, kostforsøg, lodtrækningsforsøg indenfor ernæring, kost- og ernæringsforskning, frivillige forsøgspersoner, samtykkerklæring, love, regler, retningslinier, etiske regler, videnskabsetiske regler, videnskabsetiske retningslinier, informeret samtykke, biobank, biologisk bank, prøvebank, prøver, prøvekonservering, prøvehåndtering, prøveopbevaring, kvalitetskontrol, genotypning, genotype, genforskning, genomforskning